Du er her

Særbidrag

Ved afledning af særligt forurenet spildevand skal der betales et særbidrag. De endelige priser kan først beregnes efter regnskabsårets udløb og vil kunne aflæses på den enkelte kundes regning. 
 
Særbidrag udløses når stofkoncentrationer overskrider en fastsat grænse. Det er kommunens miljøafdeling, der fastlægger grænserne og bestemmer hvor ofte der skal måles. En virksomhed skal selv dokumentere stofkoncentrationerne ved målinger foretaget af en uvildig instans.
 
Reglerne om særbidrag på særligt forurenet spildevand trådte i kraft den 1. januar 2015. 
 
Se priserne her.