Du er her

Pumpestationer

Terrænet er nogle steder kuperet i Ikast-Brande Kommune. Derfor er det nødvendigt at pumpe spildevandet frem til vores renseanlæg. Til det formål har vi ca. 90 pumpestationer (beliggende primært i byområderne) i hele vores område.

En pumpestation består typisk af 2 pumper med tilhørende styretavle og overvågning. I de fleste situationer er det tilstrækkeligt med én pumpe i drift ad gangen, men hvis niveauet i pumpesumpen stiger, så starter pumpe nummer to. Det sker også, at en pumpe bliver tilstoppet, så der opstår behov for den anden pumpe. Hvis pumperne ikke kan følge med og vandstanden bliver for høj sendes en højvandsalarm til vagtpersonalet på det respektive renseanlæg, som tager affære.