Du er her

Køkkenkværne

Det er ikke tilladt at bortskaffe organisk affald via køkkenkværn til en ejendoms spildevandssystem jf. ”Regulativ for husholdningsaffald i Ikast-Brande Kommune”.
 
Baggrunden for regulativet er, at der ved brug af køkkenkværne ledes store mængder madrester og organisk affald til kloaksystemet og til renseanlægget.
 
  • Madrester og organisk affald i kloaksystemet giver optimale livsbetingelser for rotter. 
  • Organisk affald i kloaksystemet kan give problemer med stoppede kloakledninger og oversvømmelser, da hverken dine egne ledninger eller Ikast-Brande Spildevands ledninger er dimensioneret til at være skraldespand.